Complete Wheel Rim

Size > 29 Inch X 30 Mm Rear

  • Dt Swiss M 1900 Wheel 30 Mm Rim 12 X 148 Mm Boost Axle 29 Inch Rear Shimano
  • Dt Swiss Fr 1950 Wheel, 30 Mm Rim, 12 X 148 Mm Boost Axle, 29 Inch Rear